Clicky

Susisiekite 8 5 2333 827

Paciento valios pareiškimas

Paciento valios pareiškimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nuotolinius būdu klinikoje UAB „Narmedos medicina“

Patvirtinu, kad:

 1. Buvau supažindintas/a su klinikos “Narmeda” vidaus tvarkos taisyklėmis ir, turėdamas/a išsamią informaciją apie teikiamas medicinines Paslaugas ir specialistus, sutinku gydytis klinikoje “Narmeda” nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir garso ryšį.

 2. Sutinku, kad man būtų teikiama visa informacija apie mano sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis, prognozę, gydymą ir kt.

 3. Informuotas/a gydytojo apie mano ligą, jos gydymą, gydymo būdus, kurie man bus taikomi, jų pasekmes bei galimas komplikacijas ir įvertindamas/a tai, nurodžiau gydytojui/ai visus galimus susirgimus, kurie gali turėti įtakos gydymui ir tyrimams.

 4. Sutinku, kad gydantis gydytojas/ai prireikus gydymo planą keistų, man apie tai pranešant žodžiu.

 5. Sutinku, gauti telefonu komentarus gydančio gydytojo apie atliktų tyrimų atsakymus ir elektroniniu paštu tyrimų kopijas. Receptai ir konsultacijos aprašymas bus pateikti elektroniniu būdu per esvekatos platformą.

     6. Esu informuotas/a, kad konfidenciali informacija apie mano ligą/tyrimus, gali būti suteikiama kitiems

asmenims tik turint rašytinį mano (paciento) sutikimą. Pareiškiu, kad visa informacija apie mano

sveikatos būklę būtų teikiama (nesutinkant, nerašyti):

       7.Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama

valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią

informaciją apie pacientą.

 1. Esu informuotas/a, kad man savo noru pasirinkus bet kokius tyrimus, neturint klinikos „Narmeda“

  gydytojo siuntimo, klinika neatsako už tokių tyrimų interpretavimą.

 2. Esu supažindintas/a su klinikos Narmeda paslaugų kainomis ir sutinku, kad visos paskirtos man

  reikalingos medicininės Paslaugos būtų atliktos pagal paslaugų įkainius ir sutinku už jas sumokėti.

 3. Patikinu, kad atidžiai perskaičiau šį raštą, visą pateiktą informaciją aš visiškai suprantu ir sutinku, kad būtų atlikti visi gydytojo/ų paskirti tyrimai ir skirtas man reikalingas gydymas. Tai patvirtinu savo

  elektroninius parašu.
  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 4. Šios sutarties, sudarytos su Duomenų valdytoju (paslaugų teikėju – UAB „Narmedos medicina“) pagrindu, paslaugų teikimo tikslais Duomenų valdytojas tvarkys mano asmens duomenis.

 5. Paslaugų teikimo tikslais duomenys gali būti perduodami laboratorijoms.

 6. Esu informuota(-s) apie Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente 679/2016 numatytas

  teises: žinoti, būti informuota(-s) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų nustatytais atvejais, nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

 7. Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir pateikti reikalavimus galima kreipiantis į UAB „Narmedos medicina“ administraciją Jums patogu būdu :

 8. Raštu adresu: S. Konarskio g. 4b, LT-03122 Vilnius. El. paštu: info@narmeda.lt; Tel. Nr. +370 617 05733 .

Turite klausimų? Susisiekite su mumis:
Tel.: 85 2333 827
Arba siųskite savo klausimus mums:
Užklausos forma