Clicky

Susisiekite 8 5 2333 827 I-V 9:00 - 19:00 nuotolinės konsultacijos

Ambulatorinių paslaugų karantino metu teikimo planas

UAB Narmedos medicina planinių ambulatoriniųasmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo planas

Šiame dokumente pateikiamos  sergančio ligonio ambulatorinio konsultavimo, procedūrų, tyrimo tvarka COVID-19 epidemijos metu, siekiant optimizuoti ligonio konsultavimą, ultragarsinę diagnostiką, procedūras COVID-19 pandemijos periodu.

Infrastruktūros įvertinimas

 Pandemijos metu mažiname galimų konsultacijų, procedūrų skaičių , paliekant 10 minučių laiko tarpą tarp pacientų kabineto dezinfekavimui ir vėdinimui. Kas 4 valandos daryti 30 minučių pertrauką patalpų valymui ir dezinfekcijai.

Nuotolines konsultacijas atliekamos iš namų, arba skiriamas laikas (priklausomai nuo pacientų kiekio) kabinete tarp konsultacijų ar atlikus konsultacijas.

Kabinetų, patalpų, paviršių, įrenginių dezinfekcija atliekama pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN-47-1:2012 “Sveikatos prižiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai”. Paviršiai valomi neutrliu valikliu ir virusus veikiančiu biocidu, tualetas virusus veikiančiu biocidu, atliekos tvarkomos kaip infekuotos, valymo inventorius dezinfekuojamas virusus veikiančiu biocidu arba vienkartinis.

Personalo darbo principai

Darbo metu klinikoje randasi tik specialistai teikiantys paslaugas. Specialistai, dirbantys kitoje asmens sveikatos paslaugas teikiančioj įstaigoje su tiesioginiu kontaktu su pacientu, pateikia savo darbo grafikus taip, kad darbas nesikryžiuotų, o būtų atliekamas ciklais.

Personalas naudoja asmens apsaugos priemones pagal saugumo lygius. Administratorė I saugumo lygis: privaloma vienkartinė medicininė kaukė (naudojama iki 4 valandų, nusiėmus keičiama), rekomenduojamos vienkartinės pirštinės, akiniai ar apsauginis skydelis. Gydytojai, slaugytojos II saugumo lygis: privaloma vienkartinė medicininė kaukė, vienkartinės pirštinės, keičiamos po kiekvieno paciento, rekomenduojama, ypač atliekant tyrimus, ar procedūras viršutinėje kūno dalyje naudoti apsauginius skydelius ar akinius.

Personalui susirgus ar įtariant COVID-19 ligą nedelsiant informuojamas direktorius , paslaugų teikimas stabdomas, informuojamas Nacionalinis Valstybinis Sveikatos Centras, atliekama patalpų dezinfekcija. Darbuotojai buvę kontakte nukreipiami tyrimams ir saviizoliacijai. Sužinojus, kad buvo kontaktas su sergančiu ar susirgusiu pacientu nedelsiant informuojamas direktorius . Kontaktavę su pacientu asmenys saviizoliuojasi, informuojamas Nacionalinis Valstybinis Sveikatos Centras. Atliekama patalpų dezinfekcija.

Siekiant žinoti ir lengviau atsekti buvusius kontaktus, pildomas kontaktų žurnalas, kuriame registruojami tuo metu dirbantys ir tuo metu klinikoje buvę pacientai.

Pacientų aptarnavimas

Patekimas ambulatorinei konsultacijai. Konsultuojami pacientai tik iš anksto registravęsi ir patvirtinę savo atvykimą. Registruojant pacientą, esant galimybei, rekomenduoti nuotolinę konsultaciją. Rekomenduojama vieną dieną prieš numatomą vizitą susisiekti su pacientu ir surinkti infekcinę anamnezę. Jeigu pacientui įtariama arba patvirtinta COVID 19 infekcija, jis gali būti konsultuojamas tik ligoninių, teikiančių skubią ir neatidėliotiną pagalbą COVID 19 infekuotiems pacientams, skubios pagalbos skyriuose. Ambulatorinei konsultacijai, procedūrai, tyrimams gali atvykti tik neturintis klinikinių COVID 19 požymių, pasveikęs nuo COVID 19 infekcijos.

Pacientas į kliniką patenka tik tiksliai paskirtu laiku, jeigu reikia laukti, stengtis , esant galimybei, laukti ne klinikos patalpose. Pacientui tik atvykus administratorė bekontakčiu termometru matuoja temperatūrą (virš 37.0°C informuojamas gydytojas ir konsultacija, procedūra, tyrimai nukeliami vėlesniam laikui). Pacientas turi dėvėti apsauginę kaukę, neturint kaukės , ji duodama. Pacientas įėjąs dezinfekuoja rankas. Infekcinės anamnezės surinkimas. Visi pacientai apklausiami dėl kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas virš 37,3°C , kosulys, skonio, uoslės, virškinimo sistemos sutrikimas) aiškinamasi, ar neturi rizikos veiksnių (būtinai visada paklausiama apie buvusias keliones, darbo pobūdį, kontakto galimybes su sergančiais ir (arba) priklausančiais rizikos grupei, buvimą žmonių susibūrimo vietose, gydymąsi ligoninėse 14 dienų laikotarpiu). Atvykęs pacientas pasirašytinai patvirtina, kad pateikta informacija teisinga.Laukiamajame pacientai vieni nuo kitų turėtų sėdėti ne arčiau kaip 2 metrų atstumu, be lydinčių asmenų. Atskirais atvejais, kai pacientas yra vaikas, negali bendrauti, ar yra apsunkintas anamnezės rinkimas, gali dalyvauti palydintis asmuo, patikrintas dėl galimo karščiavimo ir apklaustas dėl galimų rizikos veiksnių. Lydintis asmuo fiksuojamas kontaktų žurnale

Darbą organizuoti stengiantis dirbti vienu kabinetu arba organizuoti taip , kad pacientai įeitų ir išeitų iš kabinetų skirtingu laiku. Konsultacinio, procedūrinio kabineto duris, įeinant ir išeinant pacientui, turi atidaryti ir uždaryti medicinos personalas (ne pacientas). Jei tokios galimybės nėra, turi slaugytoja po kiekvieno ligonio išėjimo nuvalyti durų rankenas. Personalas ir pacientas turėtų palaikyti minimalų 1,5 metrų atstumą, todėl taip reikia statyti konsultuojamojo kėdę, kad nebūtų artimo kontakto, nereikalingus baldus, įrangą pašalinti.Minmalizuojamas specialistų, dalyvaujančių konsultacijoje , procedūroje skaičius, geriausia iki vieno. Tik atskirais atvejais, kai pacientas yra vaikas, negali bendrauti, ar yra apsunkintas anamnezės rinkimas, gali dalyvauti palydintis asmuo, patikrintas dėl galimo karščiavimo ir apklaustas dėl galimų rizikos veiksnių.Prieš konsultaciją, tyrimą, procedūrą būtinai informuokite pacientą, kad siekiant sutrumpinti tarpusavio kontakto laiką ir sumažinti infekcijos perdavimo riziką, bus kalbama mažai ir suteikiama tik ta informacija, kuri yra svarbi dėl ligos eigos bei tolimesnės priežiūros. Jeigu įmanoma, mažinamas konsultacijos, procedūros, ultragarsinio ištyrimo laikas, skirdami konsultacijoms, procedūrai, ultragarsiniam tyrimui atlikti 20 minučių. Rekomenduojamas kontaktinio darbo laikas iki 10 minučių. Rekomenduojama pakartotines konsultacijas vykdyti nuotoliniu būdu, receptai sužinojus tyrimų atsakymus išrašomi per elektroninę sveikatos sistemą esveikata.lt

Duomenys apie per dieną priimtų pacientų skaičių fiksuojami ir kaupiami žurnale ir kiekvienos darbo dienos pabaigoje pateikiami direktoriui elektroniniu paštu ausra.bickauskiene@gmail.com.

Taip pat pateikiama numatomų sekančią darbo dieną konsultacijų, procedūrų, tyrimų skaičius.

Apsaugines priemones, dezinfektantus darbo dienos pradžioje paruošia slaugytoja. Apsauginių priemonių,dezinfektantų naudojimas, kiekis fiksuojamas dienos pabaigoje, siekiant įvertinti mūsų poreikius ir papildymus. Atskinga slaugytoja. Fiksuojama žurnale.

Planas pateikiamas susipažinimui darbuotojams. Susipažinę darbuotojai patvirtina tai savo parašu.

Planas koreguojamas , atsžvelgiant į epidemiologinę situaciją

 

Turite klausimų? Susisiekite su mumis:
Tel.: 85 2333 827
Arba siųskite savo klausimus mums:
Užklausos forma